کارگاه های انجمن

 
اعلام آمادگی انجمن علوم اعصاب جهت حمایت از کارگاه های مختلف
 
 
کارگاه خواب
 
 
کارگاه تشریح مغز