اخبار داخلی و خارجی

 
گزارش سومین دوره جایزه اهوازی به پژوهشگران جوان مغز و شناخت
 
کسب مقام چهارم جهانی در مسابقات Brain Bee توسط دانش آموز ایرانی
 
 
IRNSC
 
دوره آموزشی مقدماتی علوم شناختی شرکت علمی داج
 
دوره های آموزشی شرکت علمی داج
 
گیم: EyeWire
 
ارتقای دکتر عباس حق پرست به مرتبه استادی