کنفرانس علمی در تشخیص و درمان تومورهای سیستم عصبی مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان با همکاری انجمن علوم اعصاب کنفرانس در حیطه تومورهای سیستم عصبی مرکزی برگزار میکند

زمان: پنج شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶

مکان:گیلان، رشت، بیمارستان پورسینا سالن اجتماعات

جهت ثبت نام به سامانه www.ircme.ir مراجعه فرمایید