کارگاه مبانی تئوری و عملی ثبت پتانسیل میدانی موضعی (Local field potential recording) در حیوان هوشیار

به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران برگزار می کند:

کارگاه مبانی تئوری و عملی ثبت پتانسیل میدانی موضعی (Local field potential recording) در حیوان هوشیار

برنامه کارگاه:

تئوری و مبانی ثبت الکتروفیزیولوژی

آشنایی با ابزارها و نرم افزارهای LFP

اموزش عملی ایمپلنت الکترود برای ثبت در حیوان freely moving

انالیز داده ها و رسم نمودارها

مدرسین: دکتر امیرمحمد علیزاده و خانم شعله جمالی

آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی دکتر عباس حق پرست

زمان و مکان: ۱۳و ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۷ (کارگاه دو روزه)

ولنجک بلوار دانشجو ،دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

هزینه شرکت:

دانشجویان ۱۵۰ هزار تومان

اساتید و آزاد ۳۰۰ هزار تومان

اعضای انجمن رایگان

ظرفیت ۶ نفر

تلفن:۲۲۴۲۹۷۶۵-۲۲۴۳۱۶۲۴

SUR.Workshops@outlook.com