کارگاه آشنائی با مؤسسات و انجمن های بین المللی علوم اعصاب و نحوه استفاده از فرصتهای مالی، آموزشی و پژوهشی آنها

مدرس : دکتر عباس حق پرست

زمان : پنجشنبه – ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷

مکان : مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

همزمان با برگزاری هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

هزینه ثبت نام

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری : ۱۵۰۰۰۰ تومان

اعضای محترم هیئت علمی و پزشکان : ۳۰۰۰۰۰ تومان

(۱۰% تخفیف ویژه جهت اعضای محترم انجمن علوم اعصاب ایران و

انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس)

لطفاً مبلغ ثبت نام را به شماره کارت ۰۶۸۳-۶۸۵۴-۰۶۱۰-۶۲۲۱ به نام معصومه کیوانلو شهرستانکی واریز کرده و از طریق گوگل فرم ثبت نام کنید.

حداکثر ظرفیت کارگاه چهل نفر و اولویت با ثبت نام کنندگان خواهد بود

صدور گواهی معتبر ازسوی انجمن علوم اعصاب ایران

جهت تکمیل فرم ثبت نام (گوگل فرم) و اطلاع از برنامه آموزشی کارگاه به انجمن علوم اعصاب ایران www.inss.ir مراجعه نمائید