کارگاه آشنائی با مؤسسات و انجمن های بین المللی علوم اعصاب و نحوه استفاده از فرصتهای مالی، آموزشی و پژوهشی آنها

مدرس : دکتر عباس حق پرست

زمان : پنجشنبه – ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷

مکان : مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

هزینه ثبت نام

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری : ۲۵۰۰۰۰ تومان

اعضای محترم هیئت علمی و پزشکان : ۴۰۰۰۰۰ تومان

(۱۰% تخفیف ویژه جهت اعضای محترم انجمن علوم اعصاب ایران و

انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس)

 

لطفاً مبلغ ثبت نام را به شماره کارت ۰۶۸۳-۶۸۵۴-۰۶۱۰-۶۲۲۱ به نام معصومه کیوانلو شهرستانکی واریز کرده و از طریق گوگل فرم ثبت نام کنید.

 

حداکثر ظرفیت کارگاه چهل نفر و اولویت با ثبت نام کنندگان خواهد بود

صدور گواهی معتبر ازسوی انجمن علوم اعصاب ایران