فراخوان همکاری با انجمن علوم اعصاب ایران در برگزاری مسابقات دانش آموزی ” دانش مغز”

انجمن علوم اعصاب ایران در نظر دارد مطابق سالهای گذشته، اموراجرایی پنجمین دوره مسابقات کشوری دانش آموزی “دانش مغز” را برون سپاری نماید. موسسات و شرکتهای علمی معتبر با سابقه موثر و با حداقل دو نفر عضو هیات علمی مرتبط میتوانند طرح پیشنهادی خود را حداکثر تا ۲۵ مرداد ماه برای دبیر محترم انجمن جناب آقای دکتر عباس حق پرست  (haghparast@yahoo.com) ارسال نمایند. اهداف کمیته دانش آموزی انجمن به شرح زیر از ضروریات طرح پیشنهادی می باشند:

  • ترویج علوم اعصاب در بین دانش آموزان مقطع متوسطه با سن ۱۳ تا ۱۸ سال
  • ترویج گسترده علوم اعصاب در بین دانش آموزان سراسر کشور و رعایت عدالت آموزشی
  • به حداقل رساندن هزینه اجرایی از دانش آموزان و حتی المقدور جذب حمایتهای مالی از منابع غیر دولتی و یا سازمانهای دولتی مرتبط