برگزاری کارگاه های اقماری همزمان با کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی چابهار

همزمان با برگزاری بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی چابهار در۲۶-۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶ دو کارگاه نحوه استفاده از گرنتهای انجمنهای بین المللی علوم اعصاب و آمار زیستی و تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیقات تجربی توسط پروفسور عباس حق پرست برگزار خواهد شد لذا از علاقمندان شرکت در کارگاه تقاضا می شود برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین ثبت نام به لینکهای زیر مراجعه کنند

workshops – بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

workshops – بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران