اولین سخنرانی ماهیانه علمی انجمن علوم اعصاب

اولین سخنرانی ماهیانه علمی انجمن علوم اعصاب با موضوع نحوه تکامل ارتباطی ساختارهای عصبی-عروقی با توجه به یافته های مطالعات مبتنی بر EEG  و fNIRS با حضور سخنرانانی همچون  Fabrice Wallois, Mina Nourhashemi, Mahdi Mahmoudzadeh از دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه برگزار خواهد شد

زمان :پنج شنبه ۲۳ آذرماه ساعت ۱۵ عصر

مکان: خیابان ولی عصر،خیابان زرتشت شرقی ،پلاک ۳۳،کلینیک مغز و شناخت

ورود برای عموم رایگان و آزاد است