تیر 17

کارگاه مجازی یک روزه الکتروفیزیولوژی ثبت تک واحدی

گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس کارگاه مجازی یک روزه الکتروفیزیولوژی ثبت تک واحدی را در تاریخ 15 مرداد سال جاری از ساعت 9 تا 15:30 برگزار می نماید. در این کارگاه اساتیدی از دانشگاه تربیت مدرس، مرکز علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه Monash استرالیا سخنرانی خواهند کرد. جهت ثبت نام رزومه، اطلاعات تماس و اطلاعات مبلغ واریزی را به ایمیل nasrin_houshmandi@modares.ac.ir ارسال نمایید.

هزینه ثبت نام: واریز مبلغ 500،000 (پانصد هزار) ریال به حساب انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

شماره حساب: ۱۴۳۳۷۳۱۶۹، شماره کارت: ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۸۳۳۶۲۰

روش اتصال مجازی پس از تأیید ثبت نام برای شما ارسال خواهد شد. جزییات برنامه در پوستر پیوست می باشد.