بهمن 04
کارگاه آشنائی با مؤسسات و انجمن های بین المللی علوم اعصاب و نحوه استفاده از فرصت های مالی، آموزشی و پژوهشی آنها دکتر عباس حق پرست

کارگاه آشنائی با مؤسسات و انجمن های بین المللی علوم اعصاب و نحوه استفاده از فرصت های مالی، آموزشی و پژوهشی آنها

کارگاه آشنائی با مؤسسات و انجمن های بین المللی علوم اعصاب و نحوه استفاده از فرصت های مالی، آموزشی و پژوهشی آنها

40 % تخفیفبرای اعضای انجمن

مسئول کارگاه

دکتر عباس حق پرست، استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هدف کارگاه

بسیاری از مؤسسات و انجمن های بین المللی علوم اعصاب جهت ارتقا و توسعه دانش مرتبط با علوم اعصاب، فرصت های آموزشی و پژوهشی برای اعضای هیئت علمی، پزشکان و محققین جوان به خصوص در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را با برگزاری دوره های کوتاه مدت، کارگاههای علمی در سطوح مختلف و تامین منابع مالی برای شرکت دانشمندان جوان در این دوره های آموزشی فراهم می کنند. لذا آشنایی با این مؤسسات و انجمن های بین المللی و نحوه استفاده از فرصت های مالی، آموزشی و پژوهشی آن ها می تواند فرصتی مناسب برای اعضای هیئت علمی، پزشکان و محققین جوان برای ارتقا سطح علمی، فرصت های شغلی و آشنایی با تکنیک های جدید در عرصه علوم اعصاب باشد.

تعداد شرکت کنندگان: 30 نفر

فضا و ابزارهای مورد نیاز

یک اتاق با 30 صندلی، یک ویدئو پروژکتور و اینترنت پرسرعت

هزینه ثبت نام

  • دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 125000 تومان (ارائه کارت دانشجوئی الزامی است)
  • اعضای هیئت علمی و محققین آزاد   2500000 تومان