آذر 25

هفته پژوهش گرامی باد

به منظور گسترش فرهنگ «پژوهش» درجامعه وارج نهادن به مقام شامخ «پژوهشگران»، 25 ‪ آذر از سوی “شورای فرهنگ عمومی”  کشور به نام «روز پژوهش» در تقویم جمهوری اسلامی نامگذاری شد. وزارت «علوم، تحقیقات و فناوری» نیز از سال 1379 چهارمین هفته آذر ماه را به نام هفته پژوهش نامگذاری کرد.

علت نامگذاری چنین روزی این است که در این روز، مردم با اهمیت پژوهش، نقش، جایگاه و تأثیر آن در اداره سازمان‌ها، اداره کشور و جامعه و بهبود وضع زندگی شهروندان آشنایی بیشتری پیدا کنند و از زاویه‌ای دیگر در جریان کارکرد مؤسسات، سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که ماهیت وظایفشان، پژوهشی است قرار گیرند.

این روز هم چنین فرصتی است تا مردم و دوستداران علم و پژوهش با یکدیگر به تعامل بپردازند و مردم بیشتر در جریان فعالیت‌های پژوهشی انجام شده در بخش‌های گوناگون کشور قرار گیرند.

انجمن علوم اعصاب ایران
روز و هفته پژوهش را به تمامی پژوهشگران و محققین ارجمند تبریک عرض می نماید