فروردین 07

هشتمین کنگره بین المللی نوروریستوراتولوژی

هشتمین کنگره بین المللی نوروریستوراتولوژی (ترمیم و بازتوانی عصبی) 7 تا 9 اردیبهشت ماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت کنگره مراجعه نمایید.

neurorestoratology