اردیبهشت 26

مهلت ثبت نام دهمین کنگره بین المللی انجمن جهانی پژوهش های مغز (IBRO 2019) تمدید شد.

مهلت ثبت نام دهمین کنگره بین المللی انجمن جهانی پژوهش های مغز (IBRO 2019)، تا ساعت 24:00، تاریخ 15 ژوئن 2019 (به وقت کره جنوبی)، برابر با ساعت 15:00 مورخه 25 خرداد ماه 1398 (به وقت ایران) تمدید شد. با توجه به مسئله تاخیر یک تا دو روزه برای متقاضیان ایرانی، توصیه میشود حتماً هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام و تماس با دبیرخانه کنگره اقدام نموده و این امر را به روزهای آخر مهلت ثبت نام موکول ننمایید.