اردیبهشت 31

حمایت از سفر پژوهشگران عضو انجمن علوم اعصاب ایران (تمدید شد)

کنگره IBRO 2019 در کره جنوبی

انجمن علوم اعصاب با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در نظر دارد از سفر دو نفر ازاعضای انجمن علوم اعصاب ایران به کنگره IBRO 2019  در کره جنوبی حمایت نماید. این حمایت شامل پرداخت مبلغی از هزینه سفر به میزان پنجاه میلیون ریال برای هر نفر می باشد. شرایط متقاضیان به شرح زیر می باشد:

  1. عضویت در انجمن علوم اعصاب ایران
  2. فارغ التحصیلان جوان، دانشجوی دکترای تخصصی یا کارشناسی ارشد و یا دستیاری تخصصی بالینی در یکی از دانشگاهها، موسسات و یا مراکز تحقیقاتی کشور
  3. حداکثر سن 35 سال تمام (پیش از 25 خرداد ماه 1398)
  4. متقاضی بایستی حداقل یک مقاله چاپ شده در مجلات معتبر حوزه نوروساینس چاپ کرده باشد
  5. سابمیت خلاصه مقاله در وبسایت کنگره. موضوع مقاله در حیطه علوم اعصاب شناختی باشد

متقاضیان پس از ثبت نام و سابمیت خلاصه مقاله در وبسایت کنگره IBRO 2019، نامه درخواست حمایت را به نام دبیر انجمن (دکتر عباس حق پرست)، کد ثبت نام، خلاصه مقاله و رزومه خود را به نشانی grants@inss.ir ایمیل نمایند. مهلت ارسال تا پایان مهلت دریافت مقالات کنگره (17 خرداد ماه 1398) خواهد بود.

پیوست: لینک دانلود فایل PDF