اردیبهشت 08

انا لِله و اِنا اِلیه راجِعون

بار دیگر مشیت الهی بر این قرار گرفت تا غبار غم را بر چهره یکی از شریف ترین و عزیزترین یاران دیرینه مان ببینیم.

در دومین ماه از بهار رویش و زایش طبیعت خبر دردناک وفات پدری مهربان و دلسوز دلهایمان را شکست
جناب آقای دکتر محمد تقی جغتائی، مشاور محترم وزیر بهداشت درمان اموزش پزشکی بدین وسیله مراتب همدردی اینجانب را در غم از دست دادن پدرمهربانتان پذیرا باشید. باشد تا همچون همیشه با ایمانی استوار و اعتقادی راسخ به مشیت الهی در برابر خواست خداوند متعال شکیبا باشیم و در برابر معبودمان سر تعظیم فرود آوریم.

بار دیگر از درگاه احدیت برای عزیز درگذشته مان علو درجات و برای بازمانده گان ماتم زده اش علی الخصوص دوست و همکار و برادر بزرگوارمان دکتر محمد تقی جغتائی را مسئلت داریم.

یک چند به کودکی ، به استاد شدیم
یک چند ز استادی خود شاد شدیم
پایان سخن شنو که ما را چه رسید
از خاک برآمدیم و بر باد شدیم…