آذر 25

اطلاعیه شرکت در هفتمین مجمع عمومی اعضای انجمن علوم اعصاب ایران

بدینوسیله ضمن دعوت از کلیه اعضای محترم جهت شرکت در هشتمین کنگره سالیانه علوم اعصاب پایه و بالینی به اطلاع می رساند:

هفتمین مجمع عمومی اعضای انجمن علوم اعصاب ایران در روز  پنجشنبه  28 آذرماه سال 1398  ساعت  16:30 الی 18:00 در سالن شماره 3 مرکز همایشهای رازی واقع در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار میگردد. در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد یکسال گذشته انجمن توسط اعضای هیات مدیره، در خصوص روند برگزاری سومین انتخابات هیات مدیره انجمن بحث و تبادل نظر خواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع خواهشمند است در جلسه فوق حضور به هم رسانید.

با احترام
دکتر عباس حق پرست
دبیر انجمن علوم اعصاب ایران